பிட்காயின் மைனிங் என்றால் என்ன?

பிட்காயின் மைனிங் என்றால் என்ன? மைனிங் என்பதன் நேரடி தமிழாக்கம் “சுரங்கம் தோண்டுதல்” என்பதாகும். பிட்காயின் மைனிங் என்பதும் அதுபோன்ற ஒன்றாகும். ஆனால் டிஜிட்டல் முறையில் சில

Read more

பிட்காயின் இரட்டை செலவாக்கம் என்றால் என்ன?

  பிட்காயின் இரட்டை செலவாக்கம் என்றால் என்ன? பிட்காயின் பார்முலா ஒரு open source என்பதால் மென்பொருளில் கைதேர்ந்த ஒருவர் ஒரே பிட்காயினை மற்றொரு முறை பயன்படுத்த

Read more

பிட்காயின் ப்ளாக்செயின் என்பது என்ன?

பிட்காயின் ப்ளாக்செயின் என்பது என்ன? ப்ளாக்செயின் என்பது அடிப்படையில் ஒரு பதிவேடாகும். பிட்காயின் உலகின் முதுகெலும்பு போன்றது. பிட்காயின் உருவாக்கம், பரிமாற்றம் ஆகிய அனைத்து பிட்காயின் நடவடிக்கைகளும்

Read more

பிட்காயின் கண்டுபிடித்தவர் யார்?

பிட்காயின் கண்டுபிடித்தவர் யார்? பிட்காயின் மைனிங் பார்முலாவை முதலில் உருவாக்கியவர் சடோஷி நாகமோட்டோ என்பவராவார். முதன்முதலாக 2008ல் Massachusetts Institute of Technology (MIT)-க்காக வெளியிட்ட ஒரு

Read more

பிட்காயின் என்பது என்ன? ஏன் முக்கியம்?

பிட்காயின் என்பது என்ன? ஏன் முக்கியம்? பிட்காயின் கண்டுபிடித்தவர் சடோஷி நாகமோட்டோ என்பவர் ஆவார். இவர் “ஒருவருக்கொருவர் நேரடியாக கொடுத்து வாங்கக் கூடிய மின்னணு பணம்” என்று

Read more